SF   JA, jeg ønsker å kjempe for menneskerettighetene!
 
  Jeg vil støtte arbeidet med:
100 kr i måneden
200 kr i måneden
500 kr i måneden
Annet beløp i måneden  kr

Ved å støtte Den norske Helsingforskomité er du med på å styrke menneskerettighetene, hjelpe ofre utsatt for brutale overgrep og å spre kunnskap om menneskerettighetene.

  Mine opplysninger:
Mann:   Kvinne:
* Fornavn
* Etternavn
Adresse
* Postnummer
* Poststed
* Land
Mobil
E-post
Jeg ønsker nyheter på e-post fra Helsingforskomiteen
NKSS

NKSS     Enkelt for meg - mer til arbeidet.
Regnskogfondet
NKSS
Den norske Helsingforskomité
baserer sitt arbeid på Helsingforserklæringen som fastslår at respekt for menneskerettighetene er avgjørende for å bevare fred og samarbeid mellom statene.
  Adresse: Kirkegata 5, 0153 OSLO
Telefon: 22 47 92 02
Fax: (+47) 22 41 60 76
Epost: nhc@nhc.no
Gavekonto: 5081.05.58927